IPN Lu 406/1

IPN Lu 406/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 406/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały zgromadzone przez przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej w Białej Podlaskiej Mariana Kwiatkowskiego- przepisy resortowe dotyczące trybu i warunków weryfikacji, zobowiązania członków komisji, wykazy funkcjonariuszy z województwa bialskopodlaskiego podlegających weryfikacji, postanowienie o umorzeniu dochodzenia Ds. 1072/91 w sprawie kierowanych listownie pod adresem Mariana Kwiatkowskiego gróźb karalnych wydane przez Prokuraturę Rejonową w Białej Podlaskiej w dn. 26-06-1991 r., wycinki prasowe.

Opis

Przepisy resortowe: 1. ustawa z dnia 06-04-1990 r. o UOP (Dz. U.Nr 30 z 1990, poz. 180), 2. Uchwała Nr 69 Rady Ministrów z dnia 21-05-1990 r.w sprawie trybu i warunków przyjmowania byłych funkcjonariuszy SB do służby w UOP i w innych jednostek organizacyjnych podległych MSW oraz zatrudnianie ich w MSW (M.P.. Nr 20 z 1990, poz. 159), 3. Zarządzenie Nr 51/90 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25-06-1990 r.w sprawie przeprowadzenia oceny byłych funkcjonariuszy SB, 4. Instrukcja Przewodniczącego Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej z dnia 25-06-1990 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
2006
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Wycinki z prasy

Liczba tomów
1
Liczba stron
100
Miejsce przechowywania