IPN Kr 883/1

IPN Kr 883/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Kr 883/1
File description
Title

Materiały historyczne z lat 1945-2014 dot. działalności zawodowej i naukowej dr Wandy Półtawskiej oraz korespondencja z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w sprawie krzywd doznanych w czasie II wojny światowej.

Abstract

W skład jednostki archiwalnej wchodzą m.in.: życiorysy dr Wandy Półtawskiej, korespondencja dot. życia zawodowego i naukowego, zaświadczenia, bibliografie prac naukowych i popularyzatorskich, korespondencja z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w sprawie krzywd doznanych podczas uwięzienia w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.

Dates
Starting date
1945
Closing date
2014
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1