IPN Kr 883/1

IPN Kr 883/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 883/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały historyczne z lat 1945-2014 dot. działalności zawodowej i naukowej dr Wandy Półtawskiej oraz korespondencja z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w sprawie krzywd doznanych w czasie II wojny światowej.

Opis

W skład jednostki archiwalnej wchodzą m.in.: życiorysy dr Wandy Półtawskiej, korespondencja dot. życia zawodowego i naukowego, zaświadczenia, bibliografie prac naukowych i popularyzatorskich, korespondencja z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w sprawie krzywd doznanych podczas uwięzienia w niemieckich obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
2014
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania