IPN Kr 883/2

IPN Kr 883/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 883/2
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące życia i działalności dr Wandy Półtawskiej z lat 1949-1955.

Opis

W skład jednostki archiwalnej wchodzą m.in.: odręczne notatki, dokumenty, kartka pocztowa.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1949
Data końcowa
1955
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania