IPN Kr 883/11

IPN Kr 883/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 883/11
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące życia i działalności dr Wandy Półtawskiej z lat 1988-1990.

Opis

W skład jednostki archiwalnej wchodzą m.in.: korespondencja, notatki, materiały konferencyjne, programy spotkań, wycinki prasowe.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania