IPN Kr 883/4

IPN Kr 883/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 883/4
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące życia i działalności dr Wandy Półtawskiej z lat 1961-1965.

Opis

W skład jednostki archiwalnej wchodzą m.in.: fotografie, notatki, korespondencja urzędowa, maszynopisy.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1961
Data końcowa
1965
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania