IPN Lu 216/1

IPN Lu 216/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 216/1
Opis zawartości
Tytuł

Kserokopia rękopiśmiennych wspomnień Rozalii Taraszkiewicz-Otta pt. "Dwie prawdy" oraz fragment wspomnień dotyczący pierwszego uwięzienia w Krzesimowie na przełomie 1944/1945 drukowany na łamach "Nike" Nr 64 (2002).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2002
Data końcowa
2002
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania