IPN Kr 875/1

IPN Kr 875/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 875/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące losów uczestnika pierwszego masowego transportu więźniów do KL Auschwitz z 14 czerwca 1940 r., Aleksandra Kołodziejczyka, syna Feliksa, ur. 21-01-1914 r.

Opis

Dokumentacja dotycząca uwięzienia w KL Auschwitz (korespondencja, zaświadczenia, materiały pamiątkowe i in.); materiały dotyczące życia i działalności zawodowej (legitymacje, dyplomy, kwestionariusze i in.); legitymacja szkolna (Schulausweis A) żony Feliksa Kołodziejczyka - Zdzisławy Kołodziejczyk z d. Strug.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
2014
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania