IPN Kr 883/6

IPN Kr 883/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 883/6
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące życia i działalności dr Wandy Półtawskiej z lat 1970-1977.

Opis

W skład jednostki archiwalnej wchodzą m.in.: dokumenty, korespondencja, notatki, materiały konferencyjne, kartki pocztowe, kalendarze.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1977
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania