IPN Ld 683/2/CD

IPN Ld 683/2/CD

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 683/2/CD
Opis zawartości
Tytuł

Leonard Stacewicz, Przyczyną upadku Powstania Warszawskiego - zdrada "sojusznika". Wspomnienia świadka historii, Łódź 1972, maszynopis

Opis

Wspomnienia ppor. L. Stacewicza ps. "Sęk", żołnierza placówki AK krypt. "Raźno" w Radzyminie, z lat 1944-1946 dot. m.in.: uczestnictwa w akcji "Burza", następnie rozbrojenia, aresztowania przez NKWD oraz pobytu w obozie na Majdanku, następnie zsyłki na Wschód oraz internowania w obozie NKWD nr 175 koło Riazania (m.in. warunki pobytowe, głodówka), ucieczki z wymienionego obozu w marcu 1946 r. oraz przebytej drogi powrotnej do Polski.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1972
Data końcowa
1972
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania