IPN Gd 559/1

IPN Gd 559/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 559/1
Opis zawartości
Tytuł

Rękopis Zofia Milewska dotyczący jej refleksji nad minionym czasem i oceny rzeczywistości panującej w Polsce. List Waldemar Czapla z października 1980 r. do Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność", napisany po wyjeździe na emigrację. Odezwa Załogi Biura Projektów Kolejowych w Gdańsku z dnia 22-08-1980 r. w sprawie solidarności ze strajkiem w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Protokół ze spotkania przedstawicieli Komitetów Założycielskich Biur Projektów Kolejowych w Polsce odbytego w dniu 24-09-1980 r. w Gdańsku. List otwarty Komitetów Założycielskich NSZZ „Solidarność” Zespołu Biur Projektów Kolejowych w Gdańsku z dnia 24-09-1980 r. w sprawie poparcia dla treści porozumienia między Komisją Rządową i Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Gdańsku. Lista z podpisami członków NSZZ „Solidarność” przy Biurach Projektów Kolejowych w Gdańsku z dnia 21-10-1980 r. w sprawie żądania zarejestrowania NSZZ „Solidarność”. Notatki dotyczące głodówki podjętej w dniu 21-10-1980 r. w związku z przerwaniem rozmów z Komisją Rządową. Przemówienie Zofia Milewska do maturzystów III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku na zakończenie roku szkolnego 1981/1982. Dokumenty dotyczące przenoszenia Zofia Milewska na niższe stanowiska zawodowe w Biurze Projektów Kolejowych i innych form dyskryminacji w życiu zawodowym w latach 1982-1985 ze względu na jej wcześniejszą działalnością w NSZZ „Solidarność”. Wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku z dnia 25-02-1985 r. dotyczący odwołania Zofia Milewska od orzeczenia Zakładowej Komisji Rozjemczej przy Biurze Projektów Kolejowych w Gdańsku. Wniosek Zofia Milewska z dnia 10-11-2008 r. do Sądu Okręgowego w Gdańsku o zadośćuczynienie za represje stosowane w latach 1980-1990 za działalność w NSZZ „Solidarność”, wraz z załącznikami. Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w powyższej sprawie z dnia 22-01-2009 r. oraz korespondencja Zofia Milewska z sądem w sprawie sprostowania uzasadnienia do wyroku

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
2009
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
85
Miejsce przechowywania