IPN Gd 1172/6

IPN Gd 1172/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1172/6
Opis zawartości
Tytuł

Kaseta magnetofonowa z dokumentacją dźwiękową zawierającą relację Janina Stawisińska, matki górnika Jan Stawisiński, zastrzelonego w kopalni „Wujek” w dniu 16-12-1981 r., dot. śmierci syna, procesu w sprawie kopalni „Wujek”; relację Tadeusz Wołyniec dot. grobu Jan Stawisiński w Koszalinie; relację Tadeusz Wołyniec i Ryszard Senklewski dot. powołania Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej Pomorza Środkowego NSZZ „Solidarność” Koszalin-Słupsk w 1986 r.. działalności podziemnej, doznanych represji; relację Edward Müller dot. jego działalności w NSZZ „Solidarność” w Słupsku, w stanie wojennym, doznanych represji, obrad „okrągłego stołu”, przygotowania do wyborów w 1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2000
Data końcowa
2000
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Kaseta magnetofonowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania