IPN Gd 164/21

IPN Gd 164/21

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Sm.
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 164/21
Former reference numbers
Żo.Un. 9/00, Cs.Un. 13/99, Cs. 27/99, Rw. 2/50
Historical reference numbers
Sm. 167/49
File description
Title

Akta dotyczące odtworzenia akt w sprawie karnej Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni, sygn. Sm. 167/49, prowadzonej przeciwko: Bolesław Antoni Ślusarczyk, imię ojca: Ignacy, ur. 24-09-1929 r., oskarżonemu o to, że w okresie od października 1947 r. do kwietnia 1948 r. na terenie 5. Szturmowego Pułku Lotniczego w Łodzi czynił przygotowania do usiłowania zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego, w ten sposób, że w obecności żołnierzy wrogo wypowiadał się o Związku Radzieckim i nawoływał do czynów skierowanych przeciwko jedności sojuszniczej Państwa Polskiego ze sprzymierzonym Związkiem Radzieckim, tj. o czyn z art. 87 kodeksu karnego Wojska Polskiego w zw. z art. 86 § 2 kodeksu karnego Wojska Polskiego; oskarżonemu ponadto o to, że w dniu 23-12-1948 r. bez zezwolenia opuścił Eskadrę Lotniczą Marynarki Wojennej w Wicku Morskim i przebywał w miejscu zamieszkania w Jastrowiu pow. Wałcz do dnia 24-12-1948 r., tj. o czyn z art. 115 § 1 kodeksu karnego Wojska Polskiego; prowadzonej ponadto przeciwko: Józef Nowak, imię ojca: Stanisław, ur. 15-03-1927 r., oskarżonemu o to, że w dniu 23-12-1948 r. bez zezwolenia opuścił Eskadrę Lotniczą Marynarki Wojennej w Wicku Morskim i przebywał w miejscu zamieszkania w Wałczu do dnia 26-12-1948 r., tj. o czyn z art. 115 § 1 kodeksu karnego Wojska Polskiego

Dates
Anteriora
1949
Starting date
1999
Closing date
2000
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
76