IPN By 854/36

IPN By 854/36

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN By 854/36
File description
Title

"Niepodległość. Organ Ziemi Wileńskiej ", nr 14(48), z dnia 01-12-1944 r. - gazetka konspiracyjna wydawana przez Biuro Informacji i Propagandy Samodzielnego Okręgu Wileńskiego AK.

Abstract

Gazetka omawia m.in. zmiany na stanowisku premiera rządu emigracyjnego. Dymisja Stanisława Mikołajczyka.

Dates
Starting date
1944
Closing date
1944
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
6
Place of storage