IPN Rz 514/2

IPN Rz 514/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 514/2
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły z konferencji Rady Krajowej Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku z lat 1991–1999.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
1999
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1