IPN Rz 514/75

IPN Rz 514/75

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 514/75
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja Adama Kantora z Eugeniuszem Bachtą dot. wydania książki o konspiracyjnych organizacjach młodzieżowych w woj. rzeszowskim w latach 1944–1956.

Opis

Zawiera informacje dot. historii Armii Kresów.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1992
Data końcowa
2000
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1