IPN Rz 514/85

IPN Rz 514/85

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 514/85
Opis zawartości
Tytuł

„Jarosławski Kwartalnik Armii Krajowej”.

Opis

Numery: nr 15 z 1994 r., nr 17 z 1995 r., nr 19 z 1995 r., nr 27 z 1997 r., nr 37 z 1999 r.,

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1994
Data końcowa
1999
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1