IPN Bi 717/2

IPN Bi 717/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 717/2
Opis zawartości
Tytuł

Kopia elektroniczna legitymacji członkowskiej NSZZ „Solidarność” – Kazimierz Romanowski 1990 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1