IPN Gd 536/39 t. 3

IPN Gd 536/39 t. 3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 536/39 t. 3
Opis zawartości
Tytuł

Pamiętnik: o. Jan Ogorzelec, Gwiazdy nad mrokami. Wspomnienia z lat 1939-1945, Kraków 1974 (na prawach rękopisu)

Opis

Pamiętnik zawiera wklejone fotografie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1974
Data końcowa
1974
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Księga, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
142
Miejsce przechowywania