IPN Bi 584/1

IPN Bi 584/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 584/1
Opis zawartości
Tytuł

Notatnik z wpisami osób odwiedzających miejsce ekshumacji zwłok koło miejscowości Giby w 1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
73