IPN Rz 435/36

IPN Rz 435/36

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 435/36
Opis zawartości
Tytuł

Bogdan Biegalski, Wykaz organizacji konspiracyjnych działających na terenie Środkowego Nadodrza w latach 1945–1956, Zielona Góra 1994.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1994
Data końcowa
1994
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
96