IPN Gd 0215/34

IPN Gd 0215/34

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 0215/34
Sygnatura wytwórcy
0125/79
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły i listy obecności posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku za 1979 r., podczas których omawiano: plany i zadania w zakresie przygotowań obronnych, ocenę przeprowadzonych na terenie województwa gdańskiego prac obronnych, przydział zadań poszczególnym członkom Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1979
Data końcowa
1979
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
52
Miejsce przechowywania