IPN Gd 0215/37

IPN Gd 0215/37

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 0215/37
Sygnatura wytwórcy
046/82
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły i listy obecności posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku za 1982 r., podczas których omawiano realizację zadań służby zdrowia i opieki społecznej na czas zagrożenia i wojny

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
12
Miejsce przechowywania