IPN Rz 190/20

IPN Rz 190/20

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 190/20
Opis zawartości
Tytuł

Książka rozkazów dziennych naczelnika Więzienia w Przemyślu z lat 1948-1949

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1949
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
120