IPN Rz 190/19

IPN Rz 190/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 190/19
Opis zawartości
Tytuł

Książka rozkazów dziennych naczelnika Więzienia w Przemyślu z lat 1947-1948

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1947
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
100