IPN Kr 425/1699

IPN Kr 425/1699

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 425/1699
Dawna sygnatura
29/755/1699
Opis zawartości
Tytuł

Ekspertyza konstrukcyjna dawnego młyna w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

Opis

Inwestycja Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Krakowie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja techniczna

Liczba tomów
1
Liczba stron
20
Miejsce przechowywania