IPN BU 3166/129

IPN BU 3166/129

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 3166/129
Former reference numbers
EFA.10.P.1-293
File description
Title

Fotografia przedstawiająca przybycie z Polski członków Komendy Głównej Związku Strzeleckiego wraz z przedstawicielami estońskiego Związku Obrońców Ojczyzny podczas podróży po Estonii.

Dates
Starting date
1932
Closing date
1932
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Number of pages
1
Place of storage