IPN Bi 250/1

IPN Bi 250/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 250/1
Opis zawartości
Tytuł

Materiały AK. Odpis rękopisu śp. kpt. Ptaszyńskiego Kazimierza ps. "Zaremba", komendanta Obwodu Armii Krajowej na terenie Suwalszczyzny. Materiały dot. akcji zbrojnych AK na terenie pow. Suwałki, Augustów, Sejny zebrał i opracował Julian Zieliński ps. "Klin"

Opis

J.a. stanowią 4 egzemplarze maszynopisu zawierającego 57 stron

Daty wytworzenia dokumentów
Anteriora
1939
Data początkowa
1965
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
242