IPN Ld 0106/14

IPN Ld 0106/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 0106/14
Dawna sygnatura
2/109
Sygnatura wytwórcy
50/83
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja Sekretariatu Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łodzi dotycząca planów i kontroli pracy oraz realizacji zadań bieżących za czerwiec-grudzień 1983

Opis

M.in.: wytyczne KOK w sprawie doskonalenia systemu obronnego państwa wraz z planem ważniejszych przedsięwzięć w zakresie obronności na lata 1984-1985, plany opracowań, analiz i sprawozdań ze stanu realizacji prowadzonych przygotowań obronnych, sprawozdania z realizacji zadań o charakterze gospodarczo-obronnym przez jednostki administracji państwowej oraz ważniejsze instytucje państwowe z terenu woj. łódzkiego, plany pracy, projekt wytycznych KOK z grudnia 1983 r. w sprawie ramowego zakresu czynności sekretariatów wojewódzkich komitetów obrony, projekt etatowej struktury organizacyjnej sekretariatu WKO w Łodzi.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania