IPN Gd 614/57

IPN Gd 614/57

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 614/57
Former reference numbers
IPN GK 442/57, PSOSlp/57, Ds.Spec. 644/46
Historical reference numbers
V Ds. 48/46
File description
Title

Akta prokuratora w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Paul Kirstein, imię ojca: Karl, ur. 06-09-1887 r., podejrzanemu o to, że w okresie okupacji niemieckiej w Słupsku należał do organizacji NSDAP i SA, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu Dekretu z dnia 16-02-1945 r.

Dates
Starting date
1946
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
18