IPN Wr 4/3/K

IPN Wr 4/3/K

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 4/3/K
Opis zawartości
Tytuł

Wnioski o wypłacenie premii więźniom za lipiec i sierpień 1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1