IPN Gd 8/40

IPN Gd 8/40

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Zg
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 8/40
Sygnatura wytwórcy
Zg. 28/48
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie o uznanie za zmarłego: Paweł Baehr, ur. 15-01-1918 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1949
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
17
Miejsce przechowywania