IPN Gd 132/18

IPN Gd 132/18

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Gd 132/18
Historical reference numbers
1/16
File description
Title

Korespondencja Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku za lata 1986-1989 dot. stanu realizacji zadań obronnych na terenie województwa gdańskiego. Informacje dot. posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku. Wykazy zaproszonych uczestników posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Gdańsku

Dates
Starting date
1986
Closing date
1989
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
48