IPN Rz 702/1

IPN Rz 702/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 702/1
Opis zawartości
Tytuł

Zdjęcia przedstawiające żołnierzy Armii Czerwonej, wykonane przez Andrzeja Miśniakiewicza w Dubiecku, prawdopodobnie 31-07-1944 r. Są to zapewne żołnierze 98 Gwardyjskiego Kijowskiego Pułku Moździerzowego.

Opis

Kopie cyfrowe zostały wykonane z 25. oryginalnych negatywów czarno-białych szklanych i 6 negatywów czarno-białych celuloidowych , udostępnionych do skopiowania przez Małgorzatę Puchyr, córkę Andrzeja Miśniakiewicza, autora zdjęć.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1