IPN Ka 060/59 t. 1

IPN Ka 060/59 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 060/59 t. 1
Sygnatura wytwórcy
WSW-58
Opis zawartości
Tytuł

Teczka obiektu nr 10 dot. zabezpieczenia operacyjnego Sztabu Górnośląskiej Brygady WOP w Gliwicach wraz z podległymi służbami: Wydziałem Politycznym, Wydziałem II, Wydziałem Technicznym, Wydziałem Budownictwa, Kwatermistrzostwem wraz z podległymi służbami, Wydziałem Operacyjnym, Sekcją Łączności, Sekcją Administracji Ogólnej, Sekcją Organizacyjną i Mobilizacyjną, Sekcją Finansową i Sekcją Kadr

Opis

Teczka zawiera m.in. charakterystykę obiektu, schemat struktury organizacyjnej i plan ochrony kontrwywiadowczej; streszczenia spraw operacyjnych, wykazy i charakterystyki osób pozostających w zainteresowaniu WSW; wykazy OZI

Numer rejestracyjny

Zarząd WSW JW. MSW Warszawa 10/1983

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1977
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
88