IPN Ld 7/215

IPN Ld 7/215

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 7/215
Dawna sygnatura
200/2
Opis zawartości
Tytuł

Wykazy akt osobowych skazanych i tymczasowo aresztowanych zwolnionych z Obozu Pracy/Ośrodka Pracy Więźniów Łódź-Sikawa w latach 1950-1951 przekazanych do Składnicy Akt Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Łodzi w 1971 r.

Opis

Układ chronologiczny wg daty zwolnienia. Rubryki: "Nazwisko", "Imię", "Imię ojca", "Data urodzenia", "Data zwolnienia”.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1971
Data końcowa
1971
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania