IPN Ld 7/201

IPN Ld 7/201

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 7/201
Dawna sygnatura
201/4
Opis zawartości
Tytuł

Wykazy akt osobowych osadzonych w Obozie Pracy Łódź-Sikawa w latach 1945-1949 przekazanych do Składnicy Akt Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Łodzi w 1970 r.

Opis

Układ alfabetyczny. Rubryki: "L.p.", "Nazwisko", "Imię", "Imię ojca", "Data urodzenia", "Miejsce przekazania".

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania