IPN Ld 658/80

IPN Ld 658/80

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 658/80
Opis zawartości
Tytuł

"Proces" - wykład Józefy Hennelowej w kościele Św. Trójcy w Krakowie dnia 21-02-1985 r. na temat procesu zabójców ks. Jerzego Popiełuszki

Opis

Nagranie audio, czas trwania 90 minut.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Taśma magnetofonowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania