IPN Ld 7/125

IPN Ld 7/125

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 7/125
Dawna sygnatura
5/5
Opis zawartości
Tytuł

Księga główna więźniów karnych za październik 1948-wrzesień 1950

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1950
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania