IPN Ld 658/64

IPN Ld 658/64

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 658/64
Opis zawartości
Tytuł

Józef Glemp, Listy do ich ekscelencji najczcigodniejszych księży arcybiskupów i biskupów w Polsce, Tezy prymasowskiej Rady Społecznej w sprawie ugody społecznej, Życzenia wielkanocne na zakończenie Sumy w Katedrze Warszawskiej, [bmw] [bdw]

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania