IPN Ld 658/79

IPN Ld 658/79

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 658/79
Opis zawartości
Tytuł

Pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa 03-11-1984 r.

Opis

Nagranie audio, czas trwania 60 minut.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Taśma magnetofonowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania