IPN Ld 7/212

IPN Ld 7/212

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 7/212
Dawna sygnatura
204
Opis zawartości
Tytuł

Wykazy akt osobowych skazanych i tymczasowo aresztowanych wysłanych do Niemiec z Obozu Pracy Łódź-Sikawa w latach 1946-1949 przekazanych do Składnicy Akt Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Łodzi w 1970 r.

Opis

Układ chronologiczny wg daty transportu. Rubryki: "Nazwisko", "Imię", "Imię ojca", "Data urodzenia", "Data wysłania".

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania