IPN Wr 7/10

IPN Wr 7/10

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Wr 7/10
File description
Title

Akta dot. spraw organizacyjnych i działalności SA, m.in.: uzbrojenia, sprzętu i umundurowania oddziałów, biurowości, kontaktów z prasą i kościołami, terminowego składania meldunków, zachowania się członków w czasie podróży zagranicznych

Dates
Starting date
1934
Closing date
1935
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
100