IPN Gd 1091/11

IPN Gd 1091/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1091/11
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe NSZZ „Solidarność”: Biuletyn Elbląski, nr 4 z dnia 16-05-1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania