IPN Ld 642/25

IPN Ld 642/25

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 642/25
Opis zawartości
Tytuł

"Biuletyn informacyjny Komitetu Założycielskiego NSZZ Stoczni Gdańskiej" 1980, nr 21

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania