IPN Ld 642/51

IPN Ld 642/51

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 642/51
Opis zawartości
Tytuł

"Wolna Polska. Pismo Konfederacji Polski Niepodległej" 1981, nr 4

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
6
Miejsce przechowywania