IPN Ld 7/204

IPN Ld 7/204

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 7/204
Dawna sygnatura
202
Opis zawartości
Tytuł

Wykazy akt osobowych skazanych i tymczasowo aresztowanych zbiegłych z Obozu Pracy Łódź-Sikawa w latach 1945-1949 przekazanych do Składnicy Akt Wojewódzkiego Aresztu Śledczego w Łodzi w 1970 r.

Opis

Układ chronologiczny wg daty ucieczki. Rubryki: "L.p.", "Nazwisko", "Imię", "Imię ojca", "Data urodzenia", "Data ucieczki".

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1970
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania