IPN Ld 7/351

IPN Ld 7/351

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 7/351
Sygnatura wytwórcy
310, 22/12, 100, 1/45
Opis zawartości
Tytuł

Skorowidz osobowy do księgi kontowej depozytów wartościowych osadzonych w Obozie Pracy w Głazie za lata 1945-1950

Opis

Dot. osadzonych śledczych i karnych wpisanych do księgi kontowej depozytów wartościowych w Obozie Pracy w Głazie (brak wymienionej księgi), których można również odszukać w księgach głównych więźniów (osadzonych) śledczych i karnych za lata 1945-1950.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1950
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania