IPN Bi 719/6

IPN Bi 719/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 719/6
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór fotografii przedstawiających m.in.: rodzinę Klimkiewiczów i Glińskich

Opis

W jednostce znajdują się dodatkowo: odpis uchwały Rady Miejskiej miasta Białegostoku z 16-03-1927 r. dot. upoważnienia Jadwigi Klimkiewicz, sekretarza Rady Miejskiej, do starania się o poruszenie w Sejmie sprawowania urzędu ławnika Sądu Pokoju również przez kobiety, legitymacja Nr 16 Rady Miejskiej Miasta Wojewódzkiego Białegostoku (zły stan zachowania), paszport Jadwigi Klimkiewicz z 28-04-1916 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1895
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1