IPN Bi 720/8

IPN Bi 720/8

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 720/8
Opis zawartości
Tytuł

Materiały różne z kolekcji Jana Słodkowskiego dotyczące m.in. kultu Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszki

Opis

Jednostka zawiera: Ojciec Święty Jan Paweł II. Album ilustrowany o białym pielgrzymie głoszącym dobrą nowinę pokoju i nadziei w Polsce i w innych krajach obu półkul, 1983 r.; Ks. Jerzy Popiełuszko, Kazania patriotyczne marzec 1982 r. – sierpień 1983 r., wyd. Biblioteka Słowa Podziemnego, Zeszyt IX, Warszawa listopad 1983 r.; wizytówkę: „Leopold Gnieszawa Słodkowski” (1 k.); blok znaczków „Solidarność” Białystok: 05-12-1867 – 05-12-1987, 120-sta rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego, (1 k.); blok znaczków: 5 rocznica rejestracji NSZZ „Solidarność”, Fundusz TKRH, (1 k.); znaczki: Poczta „Solidarność” Białystok 1987 – „Litwa czeka na Papieża – 1988?”, nominał 180 zł; Jan Paweł II, Matka Boska Ostrobramska, Św. Kazimierz, nominał 80 zł, (4 k.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Dokumentacja aktowa, Fotografia, Znaczek

Liczba tomów
1
Liczba stron
76