IPN Sz 264/15

IPN Sz 264/15

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 264/15
Former reference numbers
IPN GD 149/15
File description
Title

Akta osobowe internowanego dot. Wierusz Andrzej, imię ojca: Stefan, ur. 29-11-1929 r., osadzonego pod zarzutem naruszania porządku prawnego obowiązującego w okresie stanu wojennego na podstawie art. 42 dekretu z dn. 12-12-1981 r. o stanie wojennym, internowanego w dniu 13-12-1981 r. w areszcie śledczym Warszawa-Białołęka, przeniesionego w dniu 22-12-1981 r. do ośrodka odosobnienia w Jaworzu. Internowany na podstawie decyzji komendanta stołecznego MO w Warszawie nr 51/W/81, zwolniony w dniu 09-01-1982 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1982
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
14